My mind is my shelter

Felicia

Civilizatiile – avant spre umanitatea superioara

Neagu-DjuvaraO naţiune în ascensiune poate profita de mediocrităţi; o naţiune în declin nu mai ştie să-şi folosească geniile.”

“Nenumărate forme de cultură, pline de interes prin ele însele, s-au ivit până azi pretutindeni unde s-au constituit societăţi umane, dar numai aceste mari unităţi pe care le numim civilizaţii şi care, din zorii Istoriei, nu par să fi fost mai mult de vreo douăsprezece, apar ca locurile privilegiate unde, de câteva milenii, se manifestă în modul cel mai dinamic evoluţia speţei umane.”

“Civilizaţiile sunt un episod al căutării de către viaţă a unor forme noi. Nu trebuie să căutăm nici mai multă, dar nici mai puţină „realitate“ în aceste ansambluri umane, civilizaţii, culturi, naţiuni, etnii, decât în clasele, familiile, genurile şi speciile pe care le distinge sistematizarea în ştiinţele naturale.”

“In imensitatea stufoasă, multicoloră şi mişcătoare a trecutului, se disting ici şi colo, din zorii Istoriei, mari ansambluri de societăţi a căror viziune asupra lumii, ale căror tehnici, arte şi instituţii conferă popoarelor care le împărtăşesc o coloratură, un stil aparte şi a căror dezvoltare în timp urmează o curbă care, de la un caz la altul, prezintă uimitoare similitudini. Aceste ansambluri, pe care am convenit să le numim civilizaţii, nu acoperă întregul câmp al Istoriei, dar totul se petrece ca şi când civilizaţiile, uneori paralele, alteori succesive, ar forma marile ramificaţii pe care le-a urmat viaţa în avântul ei spre umanitatea superioară.”

Neagu Djuvara – Civilizatii si tipare istorice

 

 

Advertisements

Information

This entry was posted on 21/08/2014 by in Inspiring views, Spirituality.
Follow My mind is my shelter on WordPress.com
%d bloggers like this: