My mind is my shelter

Felicia

„Simte răspunderea ce o porţi faţă de nevoile întregii omeniri.”

Rudolf-Steiner„Într-o zi voi primi ceea ce mi se cuvine, dar numai atunci când voi fi pregătit să primesc. Așteaptă în calm și reculegere, închide-ți simțurile în fața impresiilor ce le primeai înainte de a te ocupa de educația interioară. Fă să tacă gândurile ce-ți ocupau de obicei sufletul. Stabilește în tine o liniște și așteaptă apoi cu răbdare. Atunci acțiunea lumilor superioare va incepe să se facă simțită prin formarea ochilor și urechilor sufletului  și spiritului tău. Nu spera să vezi și să auzi în scurt timp lumile sufletului și spiritului, căci ceea ce faci duce numai la dezvoltarea simțurilor tale superioare. Dar nu vei ști să vezi cu sufletul și să auzi cu spiritul decât atunci când vei deține aceste simțuri. Să-ți interzici cu severitate orice încercare de a atrage puterile superioare prin voința ta arbitrară.”

„Bucuriile sunt daruri ale destinului care îşi dovedesc valoarea în prezent. Suferinţele, în schimb, sunt izvoare ale cunoaşterii a caror importanţă va ieşi la iveală în viitor.”

„Simte răspunderea ce o porţi faţă de nevoile întregii omeniri.”

„Poți să-ţi îndeplineşti îndatorirea de om şi fără să înţelegi ceva din botanică, zoologie, matematici şi alte ştiinţe, însă nu poţi fi “om” în înţelesul deplin al cuvântului, fără să te fi apropiat într-un fel oarecare de fiinţa şi menirea omului, dezvăluite de ştiinţa suprasensibilului.”

„Cine nu-şi dezvoltă de la început o putere de judecată sănătoasă, ca temelie a disciplinei sale spirituale, acela îşi va dezvolta facultăţi suprasensibile care percep lumea spirituală greşit şi neprecis. Când cineva porneşte de la o structură sufletească imorală, contemplările lui vor fi ca ameţite, ca împrejmuite de negură, iar orice ne-ar relata el n-ar avea nicio importanţă.”

„A iubi presupune a îngloba conştienţa unei alte fiinţe în propriul suflet. Pentru aceasta este necesar ca forţele egoiste ale sufletului să fie estompate, pentru ca omul să-şi poată dezvolta facultatea de a simţi în el însuşi suferinţele şi bucuriile unei alte fiinţe.”

„Dacă într-un om pe care-l întâlnesc nu remarc decât slăbiciunile – pentru a le judeca – nu fac decât să mă lipsesc de o forţa de cunoaştere superioară. Dimpotrivă, dacă mă apropii cu dragoste – pentru a-i descoperi calităţile – concentrez această forţă în mine.”

„Fie ca sufletul meu să înflorească în dragoste pentru toată viaţa!”

„A te întreba dacă există spiritul înseamnă a-i face deja loc în gândul tău.”

„Oricărei realităţi materiale din Univers îi corespunde ceva spiritual şi orice realitate spirituală din Univers primeşte la un moment dat expresie în lumea materială.”

„Trebuie totuși spus ca unele ființe pot îndeplini în mod inconștient acțiuni inspirate, chiar dacă nu au urmat niciodată un antrenament ocult. Aceste ajutoare ale umanității și universului traversează viața răspândind binefaceri și binecuvântări. Din motive ce nu le putem explica aici, ei au dobândit haruri ce par naturale. Singurul lucru care-i deosebește de cercetătorul ocult este că acesta din urmă acționează în mod conștient, el obține prin disciplină ceea ce puterile superioare oferă altora, spre binele lumii. Acești oameni binecuvântați de Dumnezeu merită a fi venerați, dar pentru asta nu trebuie considerat inutil antrenamentul.”

„Pentru mulți oameni, viața obișnuită constituie deja, prin ea însăși, într-un fel mai mult sau mai putin conștient, o probă de inițiere prin foc. Acești oameni realizează experiențe datorită cărora vad cum le crește, într-un mod sănătos  și normal, încrederea în ei, curajul, fermitatea; ca urmare, ei suportă durerea, decepțiile și eșecul acțiunilor lor cu o măreție sufletească, un calm și o forță de neclintit. Cel care a trecut prin asemenea experiențe este deseori, fără să o știe, un inițiat. Este de ajuns un fleac pentru a-i deschide ochii și urechile spirituale și să facă din el un clarvăzător. Și asta deoarece o adevarată probă de foc nu are ca scop satisfacerea curiozității candidatului. El descoperă fapte neobișnuite despre care, în mod normal, nu are nici o idee.”

„Prometeu. Acest destin este destinul omului însuşi. Omul este înlănţuit de cele trecătoare. Vulturul smulge bucăţi din el. Trebuie să îndure. Poate atinge supremul doar dacă îşi caută destinul în singurătate.”

„Un gurmand va avea și după moarte dorința plăcerilor gastronomice, dar nu și-o va mai putea satisface deoarece organul gustului îi va fi dispărut. Ca urmare, dorința va produce o contra-imagine astrală deosebit de vie, a cărei prezență îi va chinui sufletul. Aceasta reviviscență a pasiunilor în lumea astrală, după moarte, constituie traversarea lumii psihice. Ea nu încetează decât atunci când sufletul s-a purificat de orice dorință inferioară, îndreptată spre lumea terestră. Atunci acest suflet pătrunde într-o lume mai înaltă: lumea spirituală propriu-zisă.”

„Unui om i se spune un cuvânt cu intenția de a-l jigni  sau de a-l enerva; și, într-adevăr, înainte de a urma o disciplină interioară, s-ar fi simțit supărat sau jignit. Dar când a pornit pe calea cercetării ocultismului el are posibilitatea de a înlătura din acest cuvânt latura batjocoritoare sau enervantă înainte ca el să găsească drum spre sufletul său.

„Copilul trebuie primit cu respect, crescut cu iubire şi apoi lăsat în libertate deplină.”

„Orice educaţie este autoeducaţie, iar noi, ca dascăli şi educatori, creăm de fapt doar contextul în care copilul se autoeducă. Trebuie să realizăm contextul optim, pentru ca, prin noi, copilul să se educe singur, aşa cum trebuie să se educe el prin propriul său destin lăuntric.”

„La început este greu de crezut că sentimente ca respectul, stima, veneraţia ar putea avea legatură cu cunoaşterea, având în vedere că există tendinţa de a considera cunoaşterea ca fiind o facultate în sine, independentă de tot ceea ce se întâmplă în viaţa interioară. Se uită un lucru: că sufletul este cel care cunoaşte. Şi sentimentele sunt hrana sufletului tot aşa cum alimentele o reprezintă pe cea a corpului. Dacă un corp primeşte pietre în loc de pâine, activitatea lui moare. La fel se întâmplă şi în cazul sufletului: respectul, stima, devotamentul sunt substanţe hrănitoare ce asigură sănătatea şi puterea activităţilor lui în general şi a cunoaşterii în special. Pe când dispreţul, antipatia şi denigrarea paralizează şi distrug forţa cunoaşterii.”

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner – Apariția lui Christos în lumea eterică.

 

 

Advertisements

Information

This entry was posted on 30/12/2015 by in Inspiring views, Rudolf Steiner, Spirituality.
Follow My mind is my shelter on WordPress.com
%d bloggers like this: