My mind is my shelter

Felicia

Împărăția lui Dumnezeu este deplinătatea vieții umane. Este o participare deplină la natura lui Dumnezeu. Nu este o experiență individuală.

kingdom

Și zicea: așa este împărăția lui Dumnezeu, ca un om care aruncă sămânța în pământ, și doarme și se scoală, noaptea și ziua, și sămânța răsare și crește, cum nu știe el. Pământul rodește de la sine: mai întâi pai, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic. Iar când rodul se coace, îndată trimite secera, că a sosit secerișul”.
Și zicea: „Cum vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau în ce pildă o vom închipui? Cu grăuntele de muștar, care, când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate semințele de pe pământ; dar, după ce s-a semănat, crește și se face mai mare decât toate legumele și face ramuri mari, încât sub umbra lui pot să sălășluiască păsările cerului.”
Și cu multe pilde din acestea le grăia cuvântul după cum puteau să înțeleagă.
Iar fără pildă nu le grăia; și ucenicilor Săi le lămurea toate, deosebi.

Iisus predica prin intermediul parabolelor, prin povești și analogii simple, extrase din amănuntele vieții obișnuite. Acestea sunt două parabole pe care le-a folosit pentru a descrie Împărăția lui Dumnezeu, care constituie esența învățăturii sale.

Prin urmare, acest pasaj sugerează două arii de reflecție: metoda spirituală de predicare prin parabole și semnificația Împărăției lui Dumnezeu în învățăturile lui Iisus.

Mai devreme, Iisus le spusese discipolilor săi că predica public prin parabole, dar că lor „le fusese încredințată taina Împărăției cerești”. Deși Iisus predica deschis oricui, exista o diferență în modul în care oamenii răspundeau sau înțelegeau ceea ce li se spunea. El respecta capacitatea de înțelegere diferită a fiecărei persoane. Dar învățătura creștină subliniază că toți suntem chemați la sfințenie și o putem atinge dacă dorim să cooperăm cu lucrarea Harului divin.

Ca să-i înțelegem mai bine semnificația dinamică, Împărăția lui Dumnezeu se poate traduce mai bine prin domnia sau puterea lui Dumnezeu. Așa cum spunea John Main, Împărăția lui Dumnezeu nu este un loc, ci o experiență. Iisus a spus (Matei 11:25) că Împărăția le este revelată nu celor învățați și deștepți, ci celor umili și simpli. La sfârșitul vieții sale, când i s-a aruncat provocarea de a se salva de la moarte folosindu-și puterea regească, a spus că El este rege, dar că „Împărăția lui nu este în această lume.”

Împărăția este revelată prin interacțiunea dintre învățătura lui Iisus și ascultătorii lui, iar această descoperire a adevărului constituie dinamica Cuvântului lui Dumnezeu.

În parabolele despre Împărăția lui Dumnezeu, Iisus spune că semnificația ei este paradoxală – ca sămânța care cade în pământ, dar care trebuie mai întâi să moară ca să răsară recolta. Cele două parabole citate aici folosesc, de asemenea, imagini ale dezvoltării naturale pentru a descrie modul în care este realizată Împărăția. Înțelegem că acesta este un proces care durează toată viața.

În prima parabolă Iisus descrie modul în care Împărăția lui Dumnezeu crește într-un om zi după zi, fără ca acesta să fie conștient de asta în modul obișnuit. Se ajunge la recoltă: Iisus a spus că a venit pentru ca „oamenii să-și poată trăi viața în toată plinătatea ei”. Împărăția lui Dumnezeu este, prin urmare, deplinătatea vieții umane, ceea ce înseamnă o participare deplină la natura lui Dumnezeu.

A doua parabolă arată că deplinătatea vieții nu este o experiență privată, individuală. Aceasta începe de la o dimensiune mică, aflată în limitele egoismului (egoului) nostru individual, dar, pe măsură ce crește, transcende aceste limite pentru a deveni o experiență cu o deschidere și cu o generozitate nemărginite.

Bunatatea inimii2.cdrDeși simbolurile împăratului și ale împărăției cerești sugerează o putere pământeană, Iisus subliniază că puterea lui Dumnezeu nu folosește forța ori violența, ci iubirea. Prin urmare, calitățile care caracterizează Împărăția lui Dumnezeu, conform Noului Testament, sunt: „bucuria, pacea, răbdarea, blândețea, bunătatea, blajinătatea, fidelitatea și autocontrolul.”

Despre bunătatea inimii.
O perspectivă budistă asupra învățăturilor lui Iisus Hristos.

Dalai Lama

Advertisements

Information

This entry was posted on 09/01/2016 by in Books, Inspiring views, Spirituality.
Follow My mind is my shelter on WordPress.com
%d bloggers like this: