My mind is my shelter

Felicia

Corpus Hermeticum – Despre neputința de a-l înțelege pe Zeu

mare_Corpus_Hermeticum_Herald_Hermes_TrismegistusA-l înțelege pe Zeu este foarte greu; a vorbi despre Zeu e cu neputință.
Căci ceea ce este material nu poate exprima ceea ce este nematerial, imperfectul nu poate înțelege perfectul.
Cum poate fi asociat eternul cu trecătorul? Cel dintâi dăinuie veșnic, celălalt este vremelnic; cel dintâi este Realul, celălalt este o umbră.
Pe cât se deosebește slăbiciunea de putere, ori micimea de măreție, pe atât ceea ce este muritor se deosebește de divin.
Distanța care le desparte ascunde viziunea frumosului.
Trupurile sunt percepute de vedere și ceea ce ochiul privește limba poate să exprime. Însă ceea ce nu are nici trup, nici aparență, nici formă, nici materie, nu poate fi perceput de simțuri.
Eu înțeleg (…) că ceea ce este cu neputință de definit este Zeul.”

„Ferește-te să stai la palavre despre aceste lucruri cu mulțimea sau cu oamenii de rând; căci nu voiesc ca tu să devii ținta pizmei și cu atât mai puțin să fii luat în derâdere de cei mulți.
Căci cei ce se aseamănă se au întotdeauna la inimă, însă ceea ce este diferit nu-l înghite niciodată pe cel care nu-i seamănă. Vorbe ca acestea au foarte puțini ascultători și poate că foarte puțini vor avea și de acum înainte, căci au ceva neobișnuit în ele.
Ele mai degrabă îi ațâță și îi întăresc pe oamenii răi în răutatea lor; pentru aceasta se cade să te ferești de mulțime și să iei seama la cei răi, căci ei nu înțeleg virtutea și puterea lucrurilor care se spun.”

„…cum ar putea oamenii să vadă Adevărul, ori să vorbească despre el, ori să-l înțeleagă altfel decât prin voința Zeului?”

„…cei ce nu privesc la cele neadevărate văd Adevărul.”

„…ceea ce este adevărat este alcătuit numai din sine însuși și rămâne și dăinuie în concordanță cu sine însuși, așa cum este.”

„Neadevărul este lucrarea Adevărului.”

„Ceea ce merge înainte este Zeul făuritor; iar cel ce-i urmează este ceea ce este făcut, orice ar fi acesta.
Să nu te îngrijorezi de felurimea lucrurilor făurite, de teamă de a nu atribui o condiție inferioară și lipsă de măreție Zeului.
Căci singură Măreția lui este una singură: aceea de a făuri toate lucrurile; iar această făurire este, într-un fel, Trupului Zeului.
Iar Făuritorul nu înfăptuiește nimic rău sau urât.
Acestea sunt patimi ce însoțesc făurirea, așa cum cocleala însoțește fierul și murdăria trupul; nici fierarul nu face rugina, nici părinții murdăria trupului și nici Zeul nu face răul.
Continuarea stării de a fi făurite le fac să își piardă, parcă, înflorirea; tocmai de aceea Zeul a făcut schimbarea, pentru curățirea celor făcute.
(…)
Zeul are o singură patimă, și anume Binele; iar ce e bun nu este nici mândru, nici neputincios.
Căci acesta este Zeul – Binele, care are întreaga putere de a făuri toate lucrurile.
Iar tot ceea ce este făcut este făcut de către Zeu, adică de către El care este Binele și care poate face toate lucrurile.
(…)
Zeul sădește Nemurire în Cer, Schimbare pe Pământ, Viață și Mișcare în univers.
Iar aceste lucruri nu sunt multe, ci puține și lesne de socotit

„Zeul nu este neștiutor în privința omului, ci îl cunoaște perfect și vrea să fie cunoscut de el.
Aceasta este singura cale de izbăvire pentru om – cunoașterea Zeului. Aceasta este calea de înălțare (…).Numai prin el sufletul devine bun, iar un uneori bun și alteori rău, ci bun în chip necesar.
(…)
Gândește-te la sufletul unui copil, care încă nu este separat, fiindcă trupul nu i-a crescut încă, ci este foarte mic. Este frumos la vedere, un astfel de suflet ce încă mai stă legat de sufletul lumii, nefiind încă pătat de patimile trupului.
Dar când trupul a crescut și trage în jos sufletul prin povara sa, atunci sufletul se separă și își aduce asupra sa uitarea și nu mai este părtaș la Frumusețe și la Bine. Iar această uitare devine viciu.”

Corpus Hermeticum – Wikipedia

Corpus Hermticum – Sacred Texts

Advertisements

Information

This entry was posted on 12/01/2016 by in Books, Inspiring views, Spirituality.
Follow My mind is my shelter on WordPress.com
%d bloggers like this: