My mind is my shelter

Felicia

Fiecare îşi alege calea care se potriveşte măsurii lui, ca aici să-şi găsească mângâierea cu Dumnezeu.

sf-isaac-sirul

12.Prin necontenita lui gândire la Dumnezeu şi la cele dumnezeieşti, omul ajunge să se asemene ingerilor incă din această lume. Orice patimă s-ar sădi uneori în el, ca in orice om imbrăcat cu firea trupului, ar trece insă repede de la el neputând să-l vatăme. Dacă i s-ar mai intâmpla să lucreze aşa cum lucrează o fire legată de trup, el se tămăduieşte neintârziat, pentru că-i va intoarce numaidecât spatele şi se va intoarce din nou la gândurile lui obişnuite, cele în care inima sa se află în chip necontenit, va fi ridicat sus, la treapta inaltă a indeletnicirii cu ele, şi nici urmă sau adiere a acelei patimi nu mai rămâne şi nu mai dăinuie în el.

Despre căile slăvite şi alese care duc spre Dumnezeu in liniştire.

1.Aşa cum nu e nimic care să se asemene cu Dumnezeu, tot aşa nici un lucru sau lucrare nu se aseamănă cu indeletnicirea cu Dumnezeu in liniştire.

2.Ce este indeletnicirea cu Dumnezeu? Meditarea şi indeletnicirea cu Dumnezeu are mai multe căi şi fiecare se află în lucrul de care e în stare cunoaşterea lui, unde poate inainta apropiindu-se de Dumnezeu prin experienţa sa de zi cu zi. El va umbla după măsura lui, pe una din aceste căi, ca aici să-şi găsească mângâierea cu Dumnezeu, iar mintea şi meditarea lui să se umple în toată vremea de aducerea-aminte de El [90]

3.Există, cum spuneam, mai multe căi pentru această indeletnicire cu Dumnezeu în liniştire, şi fiecare îşi alege calea care se potriveşte măsurii lui, pe măsură ce cunoaşterea lui se apropie de El. Nu toate căile sunt deopotrivă de folositoare pentru toţi, ci fiecare şi-o alege pe cea care, potrivit mărturiei cugetului său şi fără să o inveţe de la altul, îl face să crească lăuntric; această mărturie lăuntrică e pusă în mişcare de har care-l invaţă şi-i arată calea ascunsă. In aşa fel, fiecare işi alege pe măsura lui osteneala în care poate avea o indeletnicire folositoare cu Domnul şi o uimire în faţa Lui.”

16.Aceste trei lucruri: iubirea de Dumnezeu, uimirea în fata tainelor Lui şi smerenía inimii, se dobândesc din liniştire”

isaac_sirul_sf-cuvinte_catre_singuratici_partea_a_ii-a_recent_descoperitaIsaac Sirul – Cuvinte către singuratici

Advertisements

Information

This entry was posted on 25/01/2017 by in Books, Inspiring views, Spirituality, Various.
Follow My mind is my shelter on WordPress.com
%d bloggers like this: