My mind is my shelter

Felicia

Carte de despărțire – Savatie Baștovoi. Zece sfaturi

 

michelangelo_creation„Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezește ca dintr-o beție: întreaga lui viață i se pare o pierdere de timp. Dar omul necredincios face și vorbește lucruri vrednice de râs: dacă-i dai bani se bucură și dacă-l lauzi te slujește ca un catâr.”

„Când cineva iubește pe Domnul i se înfrumusețează fața și vorbele lui devin plăcute la auz: el pune pace în inimile celor ce-l ascultă, iar tăcerea lui aprinde dorul de a fi mai buni. Nu este așa omul necredincios: frumusețea lui trezește invidia, iar învățătura lui, atunci când o are, ajunge prilej de ceartă și dezbinare între prieteni.”

„Vorbele nu pot să ajungă la înțelesul lucrurilor, dar tăcerea este ca un strugure copt.”

„Numai Duhul lui Dumnezeu, când Se sălășluiește între oameni, îi unește pe toți în cugete și în voință.”

„Proștii se adună la un loc și au întotdeauna multe prilejuri de vorbă, pe când înțelepții fug ca nu cumva să-și facă văzute inimile.”

„Fericit cel tăcut și singur pentru Domnul!”

„Spovedania curată durează cât o îmbrățișare, iar sufletul întunecat izvorăște vorbe fără capăt. Pentru sufletul care suspină sincer, orice mustrare e mângâiere, iar sufletul amestecat se tulbură chiar și atunci când îl ajuți.”

„Nu te grăbi să dai sfaturi celui ce se plânge cu vicleșug, pentru că o să ți-l faci dușman.”

„Pocăința sinceră adună bucurie până și îngerilor, iar plângerea celui mândru îngreunează sufletele celor ce o aud.”

„Sufletul care și-a cunoscut păcatele se înalță ca o pasăre până la cer, iar al celui ce se îndreptățește cade ca o piatră în capul celor care îl ascultă.”

„Mai mult curăță să auzi o spovedaie curată, decât să te spovedești fără simțire.”

„Sufletul este ca un fruct care trebuie să se coacă înainte de a fi dăruit. Dacă cineva nu te înțelege atunci când taci, te va înțelege și mai puțin atunci când vorbești.”

„Dacă privești în urmă, vei vedea că toate necazurile vin din revărsarea necugetată a sufletului.”

„Nimic nu te trezește mai mult decât ceasul în care omul înțelege că e singur.”

„Singurul lucru pe care îl așteaptă oamenii de la noi este iubirea.”

„Dacă este să ne asemănăm cu Dumnezeu în ceva, aceasta este puterea de a ierta. Dumnezeu ne-a chemat să fim asemenea Lui, și asemenea lui Dumnezeu suntem atunci când iertăm. Puterea de a ierta este însușire dumnezeiască. Iertând celor ce ne greșesc ne facem părtași la dragostea cu care iubește Dumnezeu lumea.”

„Tot ce există, există din dragoste și pentru dragoste. În măsura în care iubim, ne umplem de rost și ne aflăm locul în această lume făcută de Dumnezeu. Prin iubire cunoaștem și vedem pe celălalt în adevărata lui lumină. Numai iubirea este văzătoare. Dacă cineva vrea să știe ce înseamnă să fie văzător cu duhul, trebuie să știe că asta înseamnă să iubești.”

„Dragostea pe care o revărsăm asupra oamenilor este ca o lumină care descoperă lucrurile aflate până atunci în întuneric.”

„Iubește pentru a fi iubit și iartă pentru a fi iertat.”

„Fără zdrobirea aspirațiilor omenești, fără risipirea închipuirilor pe care oamenii își zidesc de obicei viața, nu poate avea loc cunoașterea de sine, cunoaștere care îl îndreaptă pe om spre adevăr și iubire într-un mod cu totul firesc, aidoma animalului însetat după o zi de muncă. Setea și somnul sunt stări cu totul naturale, și totuși cei care dorm ori de câte ori li se face somn și beau ori de câte ori li se face sete nu înțeleg că aceste două stihii umane nu au fost lăsate doar pentru a fi satisfăcute, ci au fost date omului mai ales ca o preînchipuire a lucrurilor viitoare, a căutărilor înalte, când sufletul se zbate spre lumină ca și spre o apă, iar trupul se dezbracă de greutatea sa ca de un somn greu.”

„Numai în Duhul Sfânt oamenii se pot cunoaște unul pe altul și pot trăi bucuria deplinei regăsiri, pentru că în afară de această întâlnire totul este nedeplin și schimbător.”

„Pe pământ noi ne cunoaștem în parte, și asta pentru că sufletele noastre sunt dezbinate din pricina multor dorințe. Oamenii au obiceiul să se identifice cu propriile dorințe și din această cauză se îndepărtează de ei înșiși. Atunci când doi oameni cu dorințe comune se întâlnesc, ei se bucură și se împrietenesc. Văzând în celălalt doar propriile dorințe, ei ajung să creadă că se cunosc unul pe altul și că se înțeleg. Viața însă ne schimbă pe toți, pentru că unele sunt dorințele copiilor, altele ale tinerilor, altele ale oamenilor cuprinși de grijile familiei și altele ale bătrânilor.”

„Oamenii se despart din cauză că dorințele lor se schimbă.”

„A vorbi despre dragoste este la fel de greu ca și a vorbi despre Dumnezeu.”

„Orice om dorește să fie iubit. În sinea sa, fiecare crede că știe de ce are nevoie de la celălalt pentru a se simți iubit. Încă din copilărie, mintea fiecăruia dintre noi a fost ocupată de fantasme despre dragoste, despre o relație ideală cu oamenii lângă care ni s-a dat să trăim.”

„Trecutul este ca o prăpastie în care, dacă privești prea mult, riști să cazi.”

*

Zece sfaturi

1.Să nu uiți că trebuie să mori.

2.Să nu uiți că trebuie să iubești.

3.Să nu prețuiești în bani ceea ce Dumnezeu ți-a dat în dar.

4.Să nu crezi răul.
De câte ori am crezut rău despre cineva am avut doar de pierdut. M-am simțit murdar, părtaș la o lucrare de urâțire a omului. Am vorbit și eu de rău, iar timpul mi-a demonstrat de fiecare dată că nu am avut dreptate. Prefer să greșesc prin a-mi păstra o părere bună despre un om, decât să ajung să cred o vorbă proastă despre un om bun. Orice rău este o minciună. Răul, așa cum spunea Fericitul Augustin, nu există. Răul este o mare absență, absența binelui și a iubirii. De aceea, a crede răul este totuna cu a te cufunda în absență, în minciună.

5.Să nu te crezi pierdut.
Eu sunt o fire înclinată spre deznădejde, cunoscând toate relele care ies din această cădere sufletească. Dar într-o zi mi-a venit gândul salvator. Mi-am zis că Dumnezeu cunoștea căderile mele, și cele trecute, și cele viitoare, și totuși m-a creat, iar Dumnezeu nu aduce pe nimeni pe lume spre pierzanie. Dacă ne-am născut înseamnă că Dumnezeu și-a pus toată încredrea în noi. E o mare încurajare să te gândești că Dumnezeu are încredere în tine. La disperare, omul e capabil de orice rău, el se pornește cu război împotriva propriei ființe, având parcă o plăcere demonică din a-și călca propriile principii, practic sinucingându-se spiritual. Cred că orice duhovnic adevărat își începe sfătuirea de după spovedanie prin cuvintele: „Să nu deznădăjduiești!”

6.Să nu te crezi sfânt.
Sfântul Siluan Athonitul zicea: „Două gânduri să nu le primești și să nu le crezi: primul că nu te vei mântui și al doilea că ești sfânt.” Să nu te crezi mai bun ca alții. Lucrarea pe care o faci, prin darul lui Dumnezeu, poate fi mai bună decât a vecinului, dar asta nu înseamnă că tu ești mai bun ca el, doar lucrarea e mai bună. Darurile date de Dumnezeu nu se iau înapoi, dar oricine se mândrește cu lurările sale ajunge să se întunece și să folosească darul prostește, după care ajunge să-și piardă demnitatea.

7.Să nu te pui chezaș
De câte ori m-am pus chezaș pentru cineva, am încurcat oamenii și am făcut rău. Am ajuns la concluzia că, dacă vrei să ajuți pe cineva, ajută cât te țin curelele, dar fără să implici și alți oameni.

8.Să nu te răzbuni de două ori.
Răzbunarea este un păcat, dar este omenească. Scriptura spune să nu pedepsești de două ori pentru aceeași greșeală, principiu care a ajuns și în dreptul roman. Pot înțelege un gest de răzbunare, deși e mai bine să nu te răzbuni, dar mă înstrăinez de omul care se răzbună de două ori, adică la nesfărșit, pentru o singură greșeală. Când m-am răzbunat o dată, a mai mers cum a mai mers, m-a iertat Dumnezeu, dar, când m-am răzbunat a doua oară s-a întors totul în capul meu și am ajuns să înțeleg că m-am războit cu mine însumi.

9.Să nu învingi cu orice preț
Oamenii care caută să fie învingători cu orice preț în cele din urmă pierd totul. Odată un episcop mi-a lăudat pe cineva: „Vă dați seama, omul acesta a vut doar note de zece, niciun nouă! E extraordinar, nu-i așa?” I-am răspuns: „Eu nu am încredere în oamenii care au avut numai note de zece”. „De ce?”, m-a întrebat episcopul surprins. „Pentru că ei nu știu să piardă, iar un om care nu știe să piardă te vinde pentru o victorie vremelnică.”

10.Să nu râzi de rușinea nimănui.

Carte de despărțire – Savatie Baștovoi

Advertisements

Information

This entry was posted on 17/04/2017 by in Books, Inspiring views, Spirituality.
Follow My mind is my shelter on WordPress.com
%d bloggers like this: