My mind is my shelter

Felicia

„Eu m-am simțit viața mea întreagă mai presus de toate dascăl.” Slavici – Amintiri

Slavici_Amintiri

Eu m-am simțit viața mea întreagă mai presus de toate dascăl. A le da altora învățături a fost pentru mine totdeauna o mulțumire, și cele mai vii mulțumiri le-am avut stînd de vorbă cu oameni prin care mă puteam dumiri ori plimbîndu-mă cu elevii mei. Mai ales ca dascăl mi-am câștigat și pîinea de toate zilele și nu-mi aduc aminte să mi se fi-ntîmplat vreodată ca să fiu nemulțumit de învățăturile ce-am dat.

Nu tot așa ca ziarist.
Fiind adecă vorba de interesele obștești, îmi dedeam totdeauna silința să spun ceea ce sîmt, gîndesc și vor cei mulți, și nu o dată mi se întîmpla să stau la-ndoială dacă nu cumva greșesc. Abia tîrziu de tot am ajuns să mă încredințez că sunt puțini oamenii care au convingeri. Cei mai mulți nici nu știu ce va să zică a fi convins. Ei au numai păreri, pe care le schimbă după împregiurări și după impulsiuni momentane.
Partea individuală deci în scrisa mea ca ziarist erau îndrumările pe care le dedeam, iar aceste adeseori nu se potriveau cu felul de a gîndi al celor mai mulți.

Cu atît mai vîrtos ieșea la iveală această rîvnă dăscălească în scrierile mele literare.
Nu puteam să mă-mpac cu gîndul că lectura de orișice fel e numai o plăcută pierdere de vreme. În gîndul meu, rostul scrierii a fost totdeauna îndrumarea spre o viețuire potrivită cu firea omenească.

Din onorarul pe care-l aveam la Sibiu ca director al ziarului Tribuna ori din cel ce mi se dedea în urmă la București ca director al ziarului Minerva nu puteam să trăiesc. Cu atît mai puțin aș fi putut să trăiesc din onorarele ce am primit pentru scrierile mele literare. Ar fi trebuit să alerg și eu pe la redacțiuni, ca să mi se facă reclamă, și pe la autorități, ca să-mi cumpere exemplare, ceea ce era împotriva firii mele. Scriam deci pentru mulțumirea mea sufletească și-mi era destul că le făceam prin aceasta plăcere unora dintre prietenii și binevoitorii mei.  O spun aceasta pentru ca să caracterizez timpul prin care am trecut.”

Ioan Slavici – Amintiri – târgulcărții.ro

Advertisements

Information

This entry was posted on 04/05/2017 by in Books, Inspiring views, Spirituality, Various.
Follow My mind is my shelter on WordPress.com
%d bloggers like this: